«

»

Sep
26

Rumusan 2

Rumusan 2 – Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah pembalakan haram dan kepentingan mengekalkan kawasan hutan.  Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Satu demi satu pendedahan dibongkarkan media massa mengenai pembalakan haram bagi memenuhi kehendak pembangunan tanpa mempedulikan keselesaan habitat haiwan atau tumbesaran tumbuhan di sesuatu kawasan yang terlibat.  Berikutan itu, timbul beberapa persoalan, antaranya adakah kes pembalakan haram semakin serius dan sebagai perbandingan, berapakah bilangan kes pembalakan tanpa kebenaran di hutan simpan?  Selain itu, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mencegah pembalakan haram?

Risikan bersepadu yang dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa Jabatan Perhutanan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) secara berkala telah berjaya membongkarkan beberapa kes pembalakan haram yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.  Kes yang ditemui di Bukit Enggang, Bandar Sungai Long, Selangor misalnya ialah hasil daripada risikan yang dijalankan.  Pada tahun 2010 sahaja, lima tangkapan dengan hukuman penjara selama 10 bulan dikenakan dan tiga tangkapan lagi dikenakan hukuman penjara 11 bulan terhadap mereka yang didapati bersalah.

Kerajaan telah memperuntukkan RM150,000 hingga RM200,000 setahun menerusi Projek Malaysia Kesepuluh (RMK-10).  Pemantauan melalui udara menggunakan helikopter turut dijalankan sebagai langkah membanteras kegiatan ini.  Sistem Pengurusan Memilih (SMS) pula merupakan satu sistem pengurusan hutan yang diamalkan dalam kawasan hutan asli yang diwartakan sebagai Hutan Simpan Kekal (HSK) bagi menjamin pengeluaran hasil hutan, khususnya kayu balak secara mapan iaitu selepas mencapai tempoh matang antara 25 hingga 55 tahun.

Sistem ini membabitkan bancian bagi menentukan had tebangan pokok yang matang di dalam kawasan HKS yang dikenal pasti mengikut had keluasan tebangan tahunan yang ditetapkan Majlis Perhutanan Negara.  Jabatan Perhutanan juga menetapkan bahawa had tebangan ditentukan berdasarkan dua jenis utama kayu balak iaitu damar seperti spesies pokok cengal, meranti dan keruing serta bukan damar yang meliputi pokok merbau, kempas dan nyatuh.  Hal ini bertujuan memastikan sekurang-kurangnya 25 peratus daripada hutan yang ditinggalkan selepas pembalakan terdiri daripada pokok jenis malar yang menjadi identiti hutan hujan negara ini.  Bancian terhadap anak-anak pokok yang tinggal akan dilaksanakan selepas pembalakan bagi menentukan rawatan sesuai untuk pertumbuhannya.

Oleh sebab pembalakan haram banyak mendatangkan kerugian kepada kehidupan kita dan ekosistem semula jadi, maka kita perlu mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini.  Kita tidak mahu generasi akan datang tidak dapat melihat dan menikmati keindahan flora dan fauna lantaran kesan-kesan  pembalakan haram.

 

Diubahsuai daripada Sejauh mana Kes Pembalakan Haram Diselesaikan Tanpa Persoalan

Oleh Wan Jalaini Razak, Berita Harian 10 Mei 2011

 

Berdasarkan petikan Soalan 2, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

 

         i.            Berikan maksud rangkai kata menjadi identiti?ii.            Nyatakan ciri-ciri Perkhidmatan Sistem Memilih.iii.            Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan aktiviti pembalakan haram terhadap alam sekitar?

2m

3m

4m