Oct
02

Kelantan 2012

 • Jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan watak utama menghadapi dugaan hidup.
 • Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan latar masyarakat yang terdapat dalam setiap novel tersebut.

Oct
02

Selangor 2012

 • Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua latar tempat  dan peristiwa yang dikaitkan dengan latar tempat tersebut.
 • Jelaskan dua teknik plot yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari.

Saya telah mengkaji novel Azfa Hanani karya Halis Azhan Mohd Hanafiah.  Terdapat banyak latar tempat yang diutarakan dalam novel ini.

Antaranya ialah banglo Datuk Tengku Makmur.  Azfa Hanani tinggal di banglo Datuk Tengku Makmur dan hidup sebagai Tengku Murni setelah bersetuju dengan tawaran menyamar sebagai Tengku Murni oleh Tengku Mazran.  Di banglo itu juga Azfa Hanani bergaduh dengan Tengku Muzaffar setelah Azfa Hanani  mengetahui bahawa Tengku Muzaffarlah yang menghalang hubungan antara Tengku Murni dan Ekran.

Selain itu, terdapat latar tempat di Hotel Universe.  Sebaik tiba di Kuala Lumpur, Azfa Hanani diajar perlakuan Tengku Murni serta cara untuk bergaul dengan Datin Maziah di Hotel Universe oleh Kak Finas.  Perkara ini dilakukan agar Datin Maziah tidak mengesyaki siapa sebenarnya gadis tersebut.

Oct
01

Johor 2012

 • Huraikan dua latar tempat bagi sebuah novel yang telah anda pelajari.

 

 • Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tiga nilai kemanusiaan daripada novel tersebut.

Oct
01

Negeri Sembilan 2012

 • Kesesuaian pemilihan judul sesebuah dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel tersebut.  Buktikan pernyataan tersebut.
 • Latar memainkan peranan penting dalam sesebuah novel.  Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji,  huraikan 3 latar masyarakat.

Oct
01

YIK 2012

 • Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang memaparkan nilai bertanggungjawabdalam setiap novel.
 • Huraikan dua konflik yang dialami oleh watak utama dalam sebuah novel yang anda pelajari dan bagaimanakah konflik itu diatasinya?

Oct
01

Terengganu 2012

 • Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua nilai tanggungjawab dalam novel tersebut.
 • Jelaskan satu latar masyarakat yang terdapat dalam dua buah novel yang anda pelajari.

Oct
01

Wilayah Persekutuan Labuan 2012

 • Nyatakan tiga latar tempat dan kaitkan dengan peristiwa penting yang terdapat dalam novel yang anda kaji.
 • Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang memaparkan nilai bertanggungjawab dalam setiap novel

Oct
01

Soalan Kedah 2012

 • Jelaskan peleraian cerita daripada sebuah novel yang anda pelajari.
 • Huraikan satu pengajaran bagi kedua-dua buah novel yang anda pelajari.

Oct
01

Soalan SBP

a)Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, pilih dua peristiwa yang menarik dan nyatakan sebab peristiwa itu berjaya menarik perhatian anda.

 

b)Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu latar masyarakat yang dipaparkan dalam setiap novel tersebut

Sep
26

Rumusan 2

Rumusan 2 – Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah pembalakan haram dan kepentingan mengekalkan kawasan hutan.  Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Satu demi satu pendedahan dibongkarkan media massa mengenai pembalakan haram bagi memenuhi kehendak pembangunan tanpa mempedulikan keselesaan habitat haiwan atau tumbesaran tumbuhan di sesuatu kawasan yang terlibat.  Berikutan itu, timbul beberapa persoalan, antaranya adakah kes pembalakan haram semakin serius dan sebagai perbandingan, berapakah bilangan kes pembalakan tanpa kebenaran di hutan simpan?  Selain itu, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mencegah pembalakan haram?

Risikan bersepadu yang dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa Jabatan Perhutanan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) secara berkala telah berjaya membongkarkan beberapa kes pembalakan haram yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.  Kes yang ditemui di Bukit Enggang, Bandar Sungai Long, Selangor misalnya ialah hasil daripada risikan yang dijalankan.  Pada tahun 2010 sahaja, lima tangkapan dengan hukuman penjara selama 10 bulan dikenakan dan tiga tangkapan lagi dikenakan hukuman penjara 11 bulan terhadap mereka yang didapati bersalah.

Kerajaan telah memperuntukkan RM150,000 hingga RM200,000 setahun menerusi Projek Malaysia Kesepuluh (RMK-10).  Pemantauan melalui udara menggunakan helikopter turut dijalankan sebagai langkah membanteras kegiatan ini.  Sistem Pengurusan Memilih (SMS) pula merupakan satu sistem pengurusan hutan yang diamalkan dalam kawasan hutan asli yang diwartakan sebagai Hutan Simpan Kekal (HSK) bagi menjamin pengeluaran hasil hutan, khususnya kayu balak secara mapan iaitu selepas mencapai tempoh matang antara 25 hingga 55 tahun.

Sistem ini membabitkan bancian bagi menentukan had tebangan pokok yang matang di dalam kawasan HKS yang dikenal pasti mengikut had keluasan tebangan tahunan yang ditetapkan Majlis Perhutanan Negara.  Jabatan Perhutanan juga menetapkan bahawa had tebangan ditentukan berdasarkan dua jenis utama kayu balak iaitu damar seperti spesies pokok cengal, meranti dan keruing serta bukan damar yang meliputi pokok merbau, kempas dan nyatuh.  Hal ini bertujuan memastikan sekurang-kurangnya 25 peratus daripada hutan yang ditinggalkan selepas pembalakan terdiri daripada pokok jenis malar yang menjadi identiti hutan hujan negara ini.  Bancian terhadap anak-anak pokok yang tinggal akan dilaksanakan selepas pembalakan bagi menentukan rawatan sesuai untuk pertumbuhannya.

Oleh sebab pembalakan haram banyak mendatangkan kerugian kepada kehidupan kita dan ekosistem semula jadi, maka kita perlu mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini.  Kita tidak mahu generasi akan datang tidak dapat melihat dan menikmati keindahan flora dan fauna lantaran kesan-kesan  pembalakan haram.

 

Diubahsuai daripada Sejauh mana Kes Pembalakan Haram Diselesaikan Tanpa Persoalan

Oleh Wan Jalaini Razak, Berita Harian 10 Mei 2011

 

Berdasarkan petikan Soalan 2, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

 

         i.            Berikan maksud rangkai kata menjadi identiti?ii.            Nyatakan ciri-ciri Perkhidmatan Sistem Memilih.iii.            Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan aktiviti pembalakan haram terhadap alam sekitar?

2m

3m

4m

 

Older posts «

» Newer posts